tel. 775 685 501
BÁZÁREK SE KONÁ V KVĚTNU
CHI-TONING od května již 3x týdně
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
VÝROČNÍ ZPRÁVA

prohlédněte si výroční zprávu RC Parníček za rok 2018

Provozujeme dětskou skupinu ŠKOLKA PARNÍČEK
Jsme na Facebooku
     
Nakupujete přes internet? Stačí JEDEN KLIK.
Jsme členy Sítě pro rodinu
Poskytovatelé dotací:
 
  
       
Přihlášení k odběru novinek

V pondělí 10.6.2019 se od 16 do 18 hodin uskuteční ZÁPIS do ŠKOLKY PARNÍČEK.

Školka má kapacitu 12 dětí v jeden okamžik, přičemž je možné, aby se o 1 místo dělilo v rámci týdenní docházky více dětí.

PŘIHLÁŠKY KE STAŽENÍ:

– ke stažení ve formátu .doc
– ke stažení ve formátu .pdf

Přihlášku si prosím vytiskněte a vyplněnou přineste osobně ve výše uvedený termín. Pro přijetí není důležitý okamžik, kdy je přihláška doručena. Každý uchazeč obdrží číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky. Výsledky budou vyvěšené na webových stránkách provozovatele školky – www.rcparnicek.cz

V případě, že Vám závažné důvody brání dostavit se osobně ve sjednaný termín, je možné se dohodnout na termínu náhradním, max. však do 14.6.2019.
O náhradním termínu JE NEZBYTNÉ se domluvit předem s koordinátorkou školky Ilonou Šáralovou, tel. 739 463 371. V rámci přijímacího řízení mají přednost přihlášky, které byly podány v řádný termín anebo v náhradní termín předem s koordinátorkou dohodnutý.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ budou zveřejněny od 19.6.2019 na webových stránkách www.rcparnicek.cz

 

Kritéria pro přijímání dětí do Školky (bodové ohodnocení jednotlivých kritérií)
– ke stažení
ZDE

 

PO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO ŠKOLKY, jsou rodiče povinni doložit poskytovateli do 1 měsíců od oznámení o přijetí do školky, nejpozději však před nástupem do školky, tyto dokumenty:

 • vyjádření dětského lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte (vyjádření dětského lékaře bude předloženo buď na formuláři poskytovatele, který je ke stažení na www.rcparnicek.cz/skolka_skolicka_tabor/ anebo na obdobném tiskopise, který má rodič k dispozici)

 • potvrzení od rodiče, se kterým dítě žije ve společné domácnosti, o zapojení rodiče na trhu práce (pokud dítě žije ve společné domácnosti s oběma rodiči, pak stačí potvrzení pouze od 1 rodiče – kteréhokoliv z rodičů), a to některé z těchto potvrzení:
  u zaměstnance = potvrzení o zaměstnání rodiče u zaměstnavatele
  u OSVČ = potvrzení o výkonu podnikatelské činnosti rodiče od OSSZ
  u studenta = potvrzení školy, kde rodič studuje
  u nezaměstnaného = potvrzení od Úřadu práce, že je rodič v evidenci uchazečů o zaměstnání a aktivně si hledá práci

 • smlouvu o poskytování služby péče o dítě ve Školce Parníček – bez uzavřené smlouvy nemůže poskytovatel dítě do Školky Parníček převzít