tel. 775 685 501
ZÁPIS do ŠKOLKY PARNÍČEK
Zápis do dětské skupiny Školka Parníček na šk. rok 2019/2020 proběhne v pondělí 10.6.2019 od 16 do 18 hodin v prostorách Školky Parníček na adrese Jedličkova 1398/9, Lysá n.L
16.6.2019-POHÁDKOVÁ CESTA
16.6.2019 – KONCERT kapely KLASICKEJ POSTUP
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Provozujeme dětskou skupinu ŠKOLKA PARNÍČEK
Jsme na Facebooku
     
Nakupujete přes internet? Stačí JEDEN KLIK.
Jsme členy Sítě pro rodinu
Poskytovatelé dotací:
 
  
       
Přihlášení k odběru novinek

OPZ_barevne

Od 9.5.2016 je v Rodinném centru Parníček otevřena DĚTSKÁ SKUPINA ŠKOLKA PARNÍČEK s kapacitou 12 dětí.

Školka je otevřena s celodenním provozem od 7.00 do 16.30 hodin a je určena primárně pro děti z Lysé nad Labem, které se v září daného školního roku nedostanou do mateřské školy z důvodu nízkého věku, tedy že jim budou tři roky až v průběhu daného školního roku.

Školka je od 9.5.2016 registrována v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí a splňuje veškeré požadavky stanovené zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a vyhláškou č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí.

Vybudování a otevření školky bylo možné jen díky tomu, že Rodinné centrum Parníček, z.s. uspělo se svými 2 žádostmi podanými v rámci výzvy číslo 03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu v Operačním programu Zaměstnanost, a to s projekty:

  • Projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD LABEM“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001660
  • Projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD LABEM II.“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002037

Provoz školky je z převážné části minimálně po dobu 4 let (tedy do 30.4.2020) financován z příspěvku Evropské Unie z Evropského sociálního fondu a z Národních veřejných zdrojů. Z tohoto důvodu lze nabídnout poskytnutí služby péče o dítě za příznivou cenu. Ceník služby péče o dítě (školkovné) včetně dalších informací naleznete na webu RC Parníček „www.rcparnicek.cz“.

Cílem Rodinného centra Parníček je umožnit rodičům po rodičovské dovolené návrat na trh práce a zapojení do pracovního procesu.

O děti se starají 4 stálé pečovatelky, které splňují požadavky na vzdělání stanovené zákonem č. 247/2014 Sb. Fungování školky zajišťuje koordinátorka školky.