tel. 775 685 501
PŘEVODY DĚTÍ Z MŠ A ZŠ NA KROUŽKY
AJ – 19.9.2019 UKÁZKOVÁ HODINA
VÝROČNÍ ZPRÁVA

prohlédněte si výroční zprávu RC Parníček za rok 2018

Provozujeme dětskou skupinu ŠKOLKA PARNÍČEK
Jsme na Facebooku
     
Nakupujete přes internet? Stačí JEDEN KLIK.
Jsme členy Sítě pro rodinu
Poskytovatelé dotací:
 
  
       
Přihlášení k odběru novinek

OPZ_barevne

Od 9.5.2016 je v Rodinném centru Parníček otevřena DĚTSKÁ SKUPINA ŠKOLKA PARNÍČEK s kapacitou 12 dětí.

Školka je otevřena s celodenním provozem od 7.00 do 16.30 hodin a je určena primárně pro děti z Lysé nad Labem, které se v září daného školního roku nedostanou do mateřské školy z důvodu nízkého věku, tedy že jim budou tři roky až v průběhu daného školního roku.

Školka je od 9.5.2016 registrována v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí a splňuje veškeré požadavky stanovené zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a vyhláškou č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí.

Vybudování a otevření školky bylo možné jen díky tomu, že Rodinné centrum Parníček, z.s. uspělo se svými 2 žádostmi podanými v rámci výzvy číslo 03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu v Operačním programu Zaměstnanost, a to s projekty:

  • Projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD LABEM“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001660
  • Projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD LABEM II.“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002037

Provoz školky je z převážné části minimálně po dobu 4 let (tedy do 30.4.2020) financován z příspěvku Evropské Unie z Evropského sociálního fondu a z Národních veřejných zdrojů. Z tohoto důvodu lze nabídnout poskytnutí služby péče o dítě za příznivou cenu. Ceník služby péče o dítě (školkovné) včetně dalších informací naleznete na webu RC Parníček „www.rcparnicek.cz“.

Cílem Rodinného centra Parníček je umožnit rodičům po rodičovské dovolené návrat na trh práce a zapojení do pracovního procesu.

O děti se starají 4 stálé pečovatelky, které splňují požadavky na vzdělání stanovené zákonem č. 247/2014 Sb. Fungování školky zajišťuje koordinátorka školky.