tel. 775 685 501
BAZÁREK JARO, LÉTO

Masáže kojenců a batolat

VÝROČNÍ ZPRÁVA

prohlédněte si výroční zprávu RC Parníček za rok 2019

Provozujeme dětskou skupinu ŠKOLKA PARNÍČEK
Jsme na Facebooku
     
Nakupujete přes internet? Stačí JEDEN KLIK.
Jsme členy Sítě pro rodinu
Poskytovatelé dotací:
 
       

Od 9.5.2016 je v Rodinném centru Parníček otevřena DĚTSKÁ SKUPINA ŠKOLKA PARNÍČEK s kapacitou 12 dětí.

Dětská skupina Školka Parníček (dále též „školka“) je otevřena s celodenním provozem od 7.00 do 16.30 hodin a je určena primárně pro děti z Lysé nad Labem, které se v září daného školního roku nedostanou do mateřské školy z důvodu nízkého věku, tedy že jim budou tři roky až v průběhu daného školního roku.

Školka je od 9.5.2016 registrována v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí a splňuje veškeré požadavky stanovené zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a vyhláškou č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí.

Vybudování a otevření školky bylo možné jen díky tomu, že Rodinné centrum Parníček, z.s. uspělo se svými 2 žádostmi podanými v rámci výzvy číslo 03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu v Operačním programu Zaměstnanost, a to s projekty:

  • Projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD LABEM“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001660
  • Projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD LABEM II.“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002037

Díky těmto 2 projektům byl v období od 1.5.2016 do 30.4.2020 zajištěno financování provozu Školky.

V období od 1.6.2020 do 31.5.2020 bylo financování provozu Školky Parníček zajištěno díkyprojektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016516 – Školka Parníček v Lysé nad Labem III. v rámci výzvy „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace mimo hl.m. Prahu“ číslo 03_19_101 vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Provoz školky byl z převážné části po dobu 6 let (tedy od 9.5.2016 do 31.5.2022) financován z příspěvku Evropské Unie z Evropského sociálního fondu a z Národních veřejných zdrojů. Z tohoto důvodu lze nabídnout poskytnutí služby péče o dítě za příznivou cenu. 

Od 1.6.2022 je provoz školky financován ze státního příspěvku na provoz dětských skupin poskytovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Cílem Rodinného centra Parníček je umožnit rodičům po rodičovské dovolené návrat na trh práce a zapojení do pracovního procesu.

O děti se starají 4 stálé pečovatelky, které splňují požadavky na vzdělání stanovené zákonem č. 247/2014 Sb. Fungování školky zajišťuje koordinátorka školky.