tel. 775 685 501
Příměstské tábory 2024

Kurz jemné jógy

Bazar Březen 2024

Nová platební metoda zde

 

Workshop První pomoc + platba

Psychomotorický vývoj dětí do tří let 15.4.2024

VÝROČNÍ ZPRÁVA

prohlédněte si výroční zprávu RC Parníček za rok 2022

Jsme na Facebooku
     
Nakupujete přes internet? Stačí JEDEN KLIK.
Jsme členy Sítě pro rodinu
Poskytovatelé dotací:
 
       

V roce 2021 získalo či čerpá Rodinné centrum Parníček, z.s.:

     
x dotaci ve výši 190.000,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na činnost společenské organizace pracující s dětmi do 18 let Město Lysá - znak
     
x dotaci ve výši 12.700,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na podporu kultury na kulturní akce RC Parníček v roce 2021 Město Lysá - znak
     
x dotaci ve výši 42.000,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let na pořízení herního prvku Město Lysá - znak
     
x příspěvek na vytvoření 1 pracovního místa veřejně prospěšných prací v rámci projektu VPP (OP LZZ) od Úřadu práce v Příbrami – bylo podpořeno 1 pracovní místo na 1/2 úvazek finanční částkou ve výši ……..,- Kč úřad práce - logo
     
x Neinvestiční dotace z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí „RODINA“ v rámci preventivních aktivit na podporu rodiny – projekt „PODPORA RODINY A RODIČOVSTVÍ“ ve výši 205.578,- Kč
     
x Projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD LABEM III.“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016516 v operačním programu Zaměstnanost, prioritní osa: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci na období od 1.6.2020 do 31.5.2022 do celkové výše způsobilých nákladů 2.657.520,- Kč OPZ_barevne