tel. 775 685 501
Příměstské tábory 2024

Prázdninový Benjamín

Masáže kojenců a batolat

Nová platební metoda zde

 

 

 

Psychomotorický vývoj dětí do tří let 15.4.2024

VÝROČNÍ ZPRÁVA

prohlédněte si výroční zprávu RC Parníček za rok 2022

Jsme na Facebooku
     
Nakupujete přes internet? Stačí JEDEN KLIK.
Jsme členy Sítě pro rodinu
Poskytovatelé dotací:
 
       

V roce 2020 získalo či čerpá Rodinné centrum Parníček, z.s.:

     
x dotaci ve výši 192.501,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na činnost společenské organizace pracující s dětmi do 18 let Město Lysá - znak
     
x příspěvek na vytvoření 1 pracovního místa veřejně prospěšných prací v rámci projektu VPP (OP LZZ) od Úřadu práce v Příbrami – bylo podpořeno 1 pracovní místo na 1/2 úvazek finanční částkou ve výši ……..,- Kč úřad práce - logo
     
x Neinvestiční dotace z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí „RODINA“ v rámci preventivních aktivit na podporu rodiny – projekt „PODPORA RODINY A RODIČOVSTVÍ“ ve výši 150.894,- Kč
     
x Projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD LABEM II.“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002037 v operačním programu Zaměstnanost, prioritní osa: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci na období od 1.5.2018 do 30.4.2020 do celkové výše způsobilých nákladů 2.490.756,- Kč OPZ_barevne
     
x Projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD LABEM III.“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016516 v operačním programu Zaměstnanost, prioritní osa: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci na období od 1.6.2020 do 31.5.2022 do celkové výše způsobilých nákladů 2.657.520,- Kč OPZ_barevne