tel. 775 685 501
ZÁPIS do ŠKOLKY PARNÍČEK
Zápis do dětské skupiny Školka Parníček na šk. rok 2019/2020 proběhne v pondělí 10.6.2019 od 16 do 18 hodin v prostorách Školky Parníček na adrese Jedličkova 1398/9, Lysá n.L
16.6.2019-POHÁDKOVÁ CESTA
16.6.2019 – KONCERT kapely KLASICKEJ POSTUP
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Provozujeme dětskou skupinu ŠKOLKA PARNÍČEK
Jsme na Facebooku
     
Nakupujete přes internet? Stačí JEDEN KLIK.
Jsme členy Sítě pro rodinu
Poskytovatelé dotací:
 
  
       
Přihlášení k odběru novinek

V roce 2018 získalo či čerpá Rodinné centrum Parníček, z.s.:

 

x dotaci ve výši 30.000,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na podporu kultury na kulturní akce pořádané v průběhu celého roku
(čarodějnice, pohádková cesta, mikulášská besídka)
Město Lysá - znak
x dotaci ve výši 10.000,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na podporu sportu a volného času na příměstské tábory o letní prázdniny (7 turnusů) Město Lysá - znak
x dotaci ve výši 283.897,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na činnost společenské organizace pracující s dětmi do 18 let  Město Lysá - znak
x Projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD LABEM“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001660 v operačním programu Zaměstnanost, prioritní osa: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci na období od 1.1.2016 do 30.4.2018 do celkové výše způsobilých nákladů 3.000.444,- Kč

 

 OPZ_barevne
x Projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD LABEM II.“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002037 v operačním programu Zaměstnanost, prioritní osa: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci na období od 1.5.2018 do 30.4.2020 do celkové výše způsobilých nákladů 2.490.756,- Kč

 

 OPZ_barevne
x Neinvestiční dotace z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí „RODINA“ v rámci preventivních aktivit na podporu rodiny – projekt „PODPORA RODINY A RODIČOVSTVÍ“ ve výši 113.188,- Kč