tel. 775 685 501
Příměstské tábory 2024

Prázdninový Benjamín

Masáže kojenců a batolat

Nová platební metoda zde

 

 

 

Psychomotorický vývoj dětí do tří let 15.4.2024

VÝROČNÍ ZPRÁVA

prohlédněte si výroční zprávu RC Parníček za rok 2022

Jsme na Facebooku
     
Nakupujete přes internet? Stačí JEDEN KLIK.
Jsme členy Sítě pro rodinu
Poskytovatelé dotací:
 
       

V roce 2018 získalo či čerpá Rodinné centrum Parníček, z.s.:

x dotaci ve výši 30.000,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na podporu kultury na kulturní akce pořádané v průběhu celého roku (čarodějnice, pohádková cesta, mikulášská besídka) Město Lysá - znak
x dotaci ve výši 10.000,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na podporu sportu a volného času na příměstské tábory o letní prázdniny (7 turnusů) Město Lysá - znak
x dotaci ve výši 283.897,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na činnost společenské organizace pracující s dětmi do 18 let Město Lysá - znak
x Projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD LABEM“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001660 voperačním programu Zaměstnanost, prioritní osa: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci na období od 1.1.2016 do 30.4.2018 do celkové výše způsobilých nákladů 3.000.444,- Kč OPZ_barevne
   
x Projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD LABEM II.“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002037 voperačním programu Zaměstnanost, prioritní osa: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci na období od 1.5.2018 do 30.4.2020 do celkové výše způsobilých nákladů 2.490.756,- Kč OPZ_barevne
   
x Neinvestiční dotace z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí „RODINA“ v rámci preventivních aktivit na podporu rodiny – projekt „PODPORA RODINY A RODIČOVSTVÍ“ ve výši 113.188,- Kč