tel. 775 685 501
JÓGA – od února nový kurz
VÝROČNÍ ZPRÁVA

prohlédněte si výroční zprávu RC Parníček za rok 2018

Provozujeme dětskou skupinu ŠKOLKA PARNÍČEK
Jsme na Facebooku
     
Nakupujete přes internet? Stačí JEDEN KLIK.
Jsme členy Sítě pro rodinu
Poskytovatelé dotací:
 
  
       
Přihlášení k odběru novinek

V roce 2018 získalo či čerpá Rodinné centrum Parníček, z.s.:

 

x dotaci ve výši 30.000,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na podporu kultury na kulturní akce pořádané v průběhu celého roku
(čarodějnice, pohádková cesta, mikulášská besídka)
Město Lysá - znak
x dotaci ve výši 10.000,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na podporu sportu a volného času na příměstské tábory o letní prázdniny (7 turnusů) Město Lysá - znak
x dotaci ve výši 283.897,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na činnost společenské organizace pracující s dětmi do 18 let  Město Lysá - znak
x Projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD LABEM“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001660 v operačním programu Zaměstnanost, prioritní osa: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci na období od 1.1.2016 do 30.4.2018 do celkové výše způsobilých nákladů 3.000.444,- Kč

 

 OPZ_barevne
x Projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD LABEM II.“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002037 v operačním programu Zaměstnanost, prioritní osa: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci na období od 1.5.2018 do 30.4.2020 do celkové výše způsobilých nákladů 2.490.756,- Kč

 

 OPZ_barevne
x Neinvestiční dotace z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí „RODINA“ v rámci preventivních aktivit na podporu rodiny – projekt „PODPORA RODINY A RODIČOVSTVÍ“ ve výši 113.188,- Kč