tel. 775 685 501
Příměstské tábory 2024

Prázdninový Benjamín

Masáže kojenců a batolat

Nová platební metoda zde

 

 

 

Psychomotorický vývoj dětí do tří let 15.4.2024

VÝROČNÍ ZPRÁVA

prohlédněte si výroční zprávu RC Parníček za rok 2022

Jsme na Facebooku
     
Nakupujete přes internet? Stačí JEDEN KLIK.
Jsme členy Sítě pro rodinu
Poskytovatelé dotací:
 
       

V roce 2017 získalo či čerpá Rodinné centrum Parníček, z.s.:

 

x dotaci ve výši 35.000,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na podporu kultury na kulturní akce pořádané v průběhu celého roku
(čarodějnice, pohádková cesta, halloweenská stopovačka, mikulášská besídka)
Město Lysá - znak
x dotaci ve výši 10.000,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na podporu sportu a volného času na příměstské tábory o letní prázdniny (5 turnusů) Město Lysá - znak
x dotaci ve výši 182.102,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na činnost společenské organizace pracující s dětmi do 18 let  Město Lysá - znak
x
příspěvek na vytvoření 2 pracovních míst veřejně prospěch prací v rámci projektu VPP (OP LZZ) od Úřadu práce v Příbrami
– v období 1.1.2017 do 31.1.2017 je podpořeno 1 pracovní místo na 1/2 úvazek
– v období od 1.1.2017 do 30.4.2017 jsou podpořená 2 pracovní místa na 1/2 úvazek
– v období od 1.9.2016 do 31.8.2017 je podpořeno 1 pracovní místo na 1/2 úvazek
– v období od 1.5.2017 do 31.12.2017 jsou podpořena 3 pracovní místa na 1/2 úvazek

 

 úřad práce - logo
x Projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD LABEM“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001660 v operačním programu Zaměstnanost, prioritní osa: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci na období od 1.1.2016 do 30.4.2018 do celkové výše způsobilých nákladů 3.000.444,- Kč

 

 OPZ_barevne
x Projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD LABEM II.“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002037 v operačním programu Zaměstnanost, prioritní osa: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci na období od 1.5.2018 do 30.4.2020 do celkové výše způsobilých nákladů 2.490.756,- Kč

 

 OPZ_barevne
x Neinvestiční dotace z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí „RODINA“ v rámci preventivních aktivit na podporu rodiny – projekt „PODPORA RODINY A RODIČOVSTVÍ“ ve výši 116.244,- Kč