tel. 775 685 501
ZÁPIS do ŠKOLKY PARNÍČEK
Zápis do dětské skupiny Školka Parníček na šk. rok 2019/2020 proběhne v pondělí 10.6.2019 od 16 do 18 hodin v prostorách Školky Parníček na adrese Jedličkova 1398/9, Lysá n.L
16.6.2019-POHÁDKOVÁ CESTA
16.6.2019 – KONCERT kapely KLASICKEJ POSTUP
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Provozujeme dětskou skupinu ŠKOLKA PARNÍČEK
Jsme na Facebooku
     
Nakupujete přes internet? Stačí JEDEN KLIK.
Jsme členy Sítě pro rodinu
Poskytovatelé dotací:
 
  
       
Přihlášení k odběru novinek

V roce 2016 získalo Rodinné centrum Parníček, z.s.:

 

x dotaci ve výši 42.000,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na podporu kultury na kulturní akce pořádané v průběhu celého roku
(čarodějnice, pohádková cesta, halloweenská stopovačka, mikulášská besídka)
Město Lysá - znak
x dotaci ve výši 13.000,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na podporu sportu a volného času na příměstské tábory o letní prázdniny Město Lysá - znak
x dotaci ve výši 124.995,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na činnost společenské organizace pracující s dětmi do 18 let  Město Lysá - znak
x
příspěvek na vytvoření 2 pracovních míst veřejně prospěch prací v rámci projektu VPP (OP LZZ) od Úřadu práce v Příbrami
– v období 1.5.2015 až 30.4.2016 byla podpořena 3 pracovní místa, a to 1 celý úvazek a 2 poloviční úvazky
– v období od 1.2.2016 do 30.11.2016 je podpořené 1 pracovní místo na poloviční úvazek
– v období od 1.5.2016 do 31.12.2016 jsou podpořena 2 pracovní místa,  obě na poloviční úvazek
– za období od 1.5.2015 až 30.4.2016 byla organizace podpořena částkou 323.988,- Kč, z toho max. 85 % tvořil příspěvek z ESF
– v období od 1.9.2016 do 31.8.2017 je podpořeno 1 pracovní místo na 1/2 úvazek,  obě na poloviční úvazek
 úřad práce - logo
 x Projekt „PODPORA RODINY A RODIČOVSTVÍ“ podpořený neinvestiční dotací ve výši 158.117,- Kč z Dotačního programu Rodina, dotační oblasti I. Preventivní aktivity na podporu rodiny Ministerstva práce a sociálních věcí, odboru rodinné politiky a politiky stárnutí na období od 1.1.2016 do 31.12.2016

 

MPSV
 x Projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD LABEM“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001660 v operačním programu Zaměstnanost, prioritní osa: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci na období od 1.1.2016 do 30.4.2018 do celkové výše způsobilých nákladů 3.000.444,- Kč

 

 OPZ_barevne
Projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD LABEM II.“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002037 v operačním programu Zaměstnanost, prioritní osa: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci na období od 1.5.2018 do 30.4.2020 do celkové výše způsobilých nákladů 2.490.756,- Kč

 

 OPZ_barevne