tel. 775 685 501
Příměstské tábory 2024

Prázdninový Benjamín

Masáže kojenců a batolat

Nová platební metoda zde

 

 

 

Psychomotorický vývoj dětí do tří let 15.4.2024

VÝROČNÍ ZPRÁVA

prohlédněte si výroční zprávu RC Parníček za rok 2022

Jsme na Facebooku
     
Nakupujete přes internet? Stačí JEDEN KLIK.
Jsme členy Sítě pro rodinu
Poskytovatelé dotací:
 
       

V roce 2016 získalo Rodinné centrum Parníček, z.s.:

 

x dotaci ve výši 42.000,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na podporu kultury na kulturní akce pořádané v průběhu celého roku
(čarodějnice, pohádková cesta, halloweenská stopovačka, mikulášská besídka)
Město Lysá - znak
x dotaci ve výši 13.000,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na podporu sportu a volného času na příměstské tábory o letní prázdniny Město Lysá - znak
x dotaci ve výši 124.995,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na činnost společenské organizace pracující s dětmi do 18 let  Město Lysá - znak
x
příspěvek na vytvoření 2 pracovních míst veřejně prospěch prací v rámci projektu VPP (OP LZZ) od Úřadu práce v Příbrami
– v období 1.5.2015 až 30.4.2016 byla podpořena 3 pracovní místa, a to 1 celý úvazek a 2 poloviční úvazky
– v období od 1.2.2016 do 30.11.2016 je podpořené 1 pracovní místo na poloviční úvazek
– v období od 1.5.2016 do 31.12.2016 jsou podpořena 2 pracovní místa,  obě na poloviční úvazek
– za období od 1.5.2015 až 30.4.2016 byla organizace podpořena částkou 323.988,- Kč, z toho max. 85 % tvořil příspěvek z ESF
– v období od 1.9.2016 do 31.8.2017 je podpořeno 1 pracovní místo na 1/2 úvazek,  obě na poloviční úvazek
 úřad práce - logo
 x Projekt „PODPORA RODINY A RODIČOVSTVÍ“ podpořený neinvestiční dotací ve výši 158.117,- Kč z Dotačního programu Rodina, dotační oblasti I. Preventivní aktivity na podporu rodiny Ministerstva práce a sociálních věcí, odboru rodinné politiky a politiky stárnutí na období od 1.1.2016 do 31.12.2016

 

MPSV
 x Projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD LABEM“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001660 v operačním programu Zaměstnanost, prioritní osa: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci na období od 1.1.2016 do 30.4.2018 do celkové výše způsobilých nákladů 3.000.444,- Kč

 

 OPZ_barevne
Projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD LABEM II.“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002037 v operačním programu Zaměstnanost, prioritní osa: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci na období od 1.5.2018 do 30.4.2020 do celkové výše způsobilých nákladů 2.490.756,- Kč

 

 OPZ_barevne