tel. 775 685 501
ZÁPIS do ŠKOLKY PARNÍČEK
Zápis do dětské skupiny Školka Parníček na šk. rok 2019/2020 proběhne v pondělí 10.6.2019 od 16 do 18 hodin v prostorách Školky Parníček na adrese Jedličkova 1398/9, Lysá n.L
16.6.2019-POHÁDKOVÁ CESTA
16.6.2019 – KONCERT kapely KLASICKEJ POSTUP
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Provozujeme dětskou skupinu ŠKOLKA PARNÍČEK
Jsme na Facebooku
     
Nakupujete přes internet? Stačí JEDEN KLIK.
Jsme členy Sítě pro rodinu
Poskytovatelé dotací:
 
  
       
Přihlášení k odběru novinek

V roce 2015 získalo Rodinné centrum Parníček, z.s.:

 

x dotaci ve výši 45.600,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na podporu kultury na kulturní akce pořádané v průběhu celého roku
(víkendová divadélka, čarodějnice, pohádková cesta, halloweenská stopovačka, mikulášská besídka)
Město Lysá - znak
x dotaci ve výši 16.000,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na podporu sportu a volného času na příměstské tábory o letních prázdninách Město Lysá - znak
x dotaci ve výši 135.200,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na činnost společenské organizace pracující s dětmi do 18 let  Město Lysá - znak
x
příspěvek na vytvoření 2 pracovních míst veřejně prospěch prací v rámci projektu VPP (OP LZZ) od Úřadu práce v Příbrami – v období 1.4.2014 do 31.3.2015 byla podpořena 2 pracovní místa za 261.000,- Kč, z toho výše příspěvku z ESF činila 221.850,- Kč (85 %) a  výše  příspěvku ze státního rozpočtu ČR činila 39.150,- Kč (15 %); dále byla podpořena 2 pracovní místa v období od 1.5.2015 do 30.4.2016.  úřad práce - logo