tel. 775 685 501
ZÁPIS do ŠKOLKY PARNÍČEK
Zápis do dětské skupiny Školka Parníček na šk. rok 2019/2020 proběhne v pondělí 10.6.2019 od 16 do 18 hodin v prostorách Školky Parníček na adrese Jedličkova 1398/9, Lysá n.L
16.6.2019-POHÁDKOVÁ CESTA
16.6.2019 – KONCERT kapely KLASICKEJ POSTUP
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Provozujeme dětskou skupinu ŠKOLKA PARNÍČEK
Jsme na Facebooku
     
Nakupujete přes internet? Stačí JEDEN KLIK.
Jsme členy Sítě pro rodinu
Poskytovatelé dotací:
 
  
       
Přihlášení k odběru novinek

V ROCE 2014 ZÍSKALO OS PRO DĚTSKÝ ÚSMĚV:

 

x dotaci ve výši 10.000,- Kč od MAS Polabí, o.p.s. na projekt „Podporujeme jarní tradice v Lysé n.L.“ loga_na_web
x dotaci ve výši 20.000,- Kč od Města Lysá n.L. z Fondu kultury na kulturní akce pořádané v průběhu celého roku  Město Lysá - znak
x dotaci ve výši 10.000,- Kč od Města Lysá n.L. z Fondu sportu a volného času na příměstské tábory Město Lysá - znak
x dotaci ve výši 112.200,- Kč od Města Lysá n.L. na činnost společenské organizace na rok 2014  Město Lysá - znak
x dotaci ve výši 199.930,- Kč od Středočeského kraje z Humanitárního fondu, sociální oblast na realizaci projektu „Podpora služeb rodičům o děti předškolního a školního věku a podpora aktivního trávení volného času rodičů s dětmi předškolního věku jako prevence sociálního vyloučení“

 Středočeský kraj
x příspěvek na vytvoření nového pracovního místa od 1.8.2014 do 31.1.2015 ve výši 52.260,- Kč od Sítě mateřských center o.s. v rámci projektu „Sobě – Tobě“  SitMC_logo_zkratka
x
příspěvek na vytvoření 2 pracovních míst veřejně prospěch prací v rámci projektu VPP (OP LZZ) od Úřadu práce v Příbrami – v období 1.4.2013 až 31.3.2014 byla podpořena 2 pracovní místa za 256.626,- Kč, z toho výše příspěvku z ESF činila 218.132,10 Kč a výše příspěvku ze státního rozpočtu ČR činila 38.493,90 Kč.  A v období 1.4.2014 až 30.11.2014 byla podpořena 2 pracovní místa za 165.000,- Kč, z toho výše příspěvku z ESF činila  140.250,- Kč  a  výše  příspěvku ze státního rozpočtu ČR činila   24.750,- Kč.   úřad práce - logo