tel. 775 685 501
29.1. = přednáška ŠKOLNÍ ZRALOST
Provozujeme dětskou skupinu ŠKOLKA PARNÍČEK
Jsme na Facebooku
     
Nakupujete přes internet? Stačí JEDEN KLIK.
Jsme členy Sítě pro rodinu
Poskytovatelé dotací:
 
  
       
Přihlášení k odběru novinek

BEZPLATNÉ

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

z oblasti civilního (občanského) práva

TERMÍNY:

středa 30.1.2019
středa 27.2.2019
středa 27.3.2019

od 16.00 do 18.00 hodin

Máte-li nějaké dotazy, které se týkají Vašeho života

a občansko-právních vztahů

(majetku, manželství, nájmu, nemovitostí, dědictví,

kupní smlouvy o dílo, dluhů, práce atd.)

přijďte se zeptat do Rodinného centra Parníček.

Na Vaše dotazy bude odpovídat advokátka Mgr. Radka Bláhová

Jedná se o krátké informativní porady v délce max.15 minut,

kdy je žadateli ve stručnosti zodpovězena otázka a doporučen další postup

v jeho záležitosti. Žadatel neobdrží písemné vyjádření ani mu nebude sepisováno podání určené soudu či orgánu státní správy a samosprávy.

Cílem těchto porad je poskytnout zájemci základní informaci

a seznámit jej s možnostmi řešení.

ZDARMA – JE NUTNÉ SE DOPŘEDU OBJEDNAT

Tato aktivita je podpořena z dotačního programu MPSV „Rodina“

Rodinné centrum Parníček, Jedličkova 1398/9, 289 22 Lysá n.L.

e-mail: info@rcparnicek.cz, tel. 775 685 501