tel. 775 685 501
Příměstské tábory 2024

Prázdninový Benjamín

Masáže kojenců a batolat

Nová platební metoda zde

 

 

 

Psychomotorický vývoj dětí do tří let 15.4.2024

VÝROČNÍ ZPRÁVA

prohlédněte si výroční zprávu RC Parníček za rok 2022

Jsme na Facebooku
     
Nakupujete přes internet? Stačí JEDEN KLIK.
Jsme členy Sítě pro rodinu
Poskytovatelé dotací:
 
       

Vedení Parníčku tvoří a o chod se starají:

Vedení MC Parníček - zleva doprava: Katka, Miluška, Petra a Radka

zprava doleva: Katka,Petra a Radka

Mgr. Radka Bláhová

  • vystudovala Právnickou fakultu na ZČU v Plzni, pracovala v pražské advokátní kanceláři nejprve jako advokátní koncipientka a následně jako spolupracující advokátka; po mateřské a rodičovské dovolené si otevřela vlastní advokátní kancelář v Lysé n.L.
  • bydlí v Lysé n.L., je maminkou kluka a holky, mezi její záliby patří Parníček, geocaching, ráda tvoří různé dekorace, mezi její přání patří užít si alespoň 1x za rok pěknou dovolenou s turistikou a prohlédnout si nová místa, kde není moc lidí
  • je předsedkyní Parníčku, má na starosti organizační chod centra vč. tvorby programu, zajišťuje veškerou smluvní agendu, jedná s úřady, sponzory a dárci, spolu s Petrou má na starosti dotace

Ing. Petra Hercíková

  • vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, pracovala jako finanční účetní velkého pražského bytového družstva
  • bydlí v Lysé n.L., je maminkou 3 dětí – dvou dcer a jednoho syna, mezi její záliby patří čtení, filmy, účtování, rodina a Parníček
  • je místopředsedkyní Parníčku, má na starosti vše kolem financí, tj. účetnictví Parníčku a mzdovou agendu, spolu s Radkou má na starosti dotace a organizační chod parníčeku

Kateřina Pavlíčková

  • vystudovala Střední zdravotnickou školu v Chomutově, je zdravotní sestra na Anesteziologicko – resuscitačním oddělení pražské nemocnice
  • bydlí v Lysé n.L., má jednu dceru, mezi její záliby patří turistika, zumba a ruční práce – není pro ní problém cokoliv ušít, uplést, ráda pracuje s korálky, ráda se věnuje Parníčku a rodině
  • je členkou Rady, je koordinátorkou a projektovou manažerkou všech jednorázových akcí, které Rodinné centrum pořádá či se jich účastní