tel. 775 685 501
ZÁPIS do ŠKOLKY PARNÍČEK
Zápis do dětské skupiny Školka Parníček na šk. rok 2019/2020 proběhne v pondělí 10.6.2019 od 16 do 18 hodin v prostorách Školky Parníček na adrese Jedličkova 1398/9, Lysá n.L
16.6.2019-POHÁDKOVÁ CESTA
16.6.2019 – KONCERT kapely KLASICKEJ POSTUP
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Provozujeme dětskou skupinu ŠKOLKA PARNÍČEK
Jsme na Facebooku
     
Nakupujete přes internet? Stačí JEDEN KLIK.
Jsme členy Sítě pro rodinu
Poskytovatelé dotací:
 
  
       
Přihlášení k odběru novinek

Provozovatel Rodinného centra Parníček (do 31.12.2014 Mateřského centra Parníček) vznikl dne 18.3.2008 jako Občanské sdružení Pro dětský úsměv registrací u Ministerstva vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/70 885/08-R.
Na založení OS se podílelo 7 maminek na mateřské dovolené – Eva Berková, Ing. Petra Hercíková, Bc. Lenka Horváthová, DiS., Miriam Jakubalová, Miluše Nováková, Kateřina Pavlíčková a Eva Šípková.

 

První Rada Občanského sdružení byla v tomto složení:

 • Miriam Jakubalová (předsedkyně)
 • Bc. Lenka Horvátová, DiS. (místopředsedkyně)
 • Ing. Petra Hercíková, Kateřina Pavlíčková a Miluše Nováková

 

Od 9.4.2009 do 31.12.2013 je Rada Občanského sdružení v tomto složení:

 • Mgr. Radka Bláhová (předsedkyně)
 • Bc. Lenka Horváthová, DiS. (do 2.4.2012 místopředsedkyně), Ing. Petra Hercíková (od 2.4.2012 místopředsedkyně)
 • Kateřina Pavlíčková, Miluše Nováková.

 

Od 1.1.2014 se Občanské sdružení transformovalo v důsledku rekodifikace soukromého práva na Spolek, který byl ze zákona zapsán do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Do doby změny označení (tj. do 9.1.2015) vystupoval provozovatel Rodinného centra Parníček pod svým původním označením „Občanské sdružení Pro dětský úsměv“ s tím, že měl právní formu spolku.

Od 1.1.2014 do 31.12.2014 byl statutárním orgánem spolku Výbor v tomto složení:

 • Mgr. Radka Bláhová, předsedkyně
 • Ing. Petra Hercíková, místopředsedkyně
 • Kateřina Pavlíčková
 • Miluše Nováková
 • Bc. Lenka Horváthová, DiS.

 

Provozovatel Rodinného centra Parníček vystupuje od 9.1.2015 pod označením Rodinné centrum Parníček, z.s., se sídlem Sídliště 1442/23, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 22679243 a je zapsaný v rejstříku spolků vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle L vložce 18785

Od 1.1.2015  je statutárním orgánem spolku předsedkyně Mgr. Radka Bláhová a místopředsedkyně Ing, Petra Hercíková, jejichž funkční období je 5 let.