tel. 775 685 501
Příměstské tábory 2024

Prázdninový Benjamín

Masáže kojenců a batolat

Nová platební metoda zde

 

 

 

Psychomotorický vývoj dětí do tří let 15.4.2024

VÝROČNÍ ZPRÁVA

prohlédněte si výroční zprávu RC Parníček za rok 2022

Jsme na Facebooku
     
Nakupujete přes internet? Stačí JEDEN KLIK.
Jsme členy Sítě pro rodinu
Poskytovatelé dotací:
 
       

Rodinné centrum Parníček je otevřené všem dětem i dospělým.

 

Členem může být:

– DÍTĚ od narození do 18 let věku
– DOSPĚLÝ, tj. osoba starší 18 let věku

 

Pravidla členství:

DÍTĚ se stává členem Rodinného centra Parníček na základě přihlášky vyplněné a podepsané zákonným zástupcem dítětem a pozbývá své členství dovršením 18 roku věku anebo vyloučením za člena anebo oznámením (zákonného zástupce či přímo dítětem), že již nemá zájem být členem Rodinného centra Parníček

DOSPĚLÝ se stává členem Rodinného centra Parníček na základě rozhodnutí Rady spolku spolu s předsedou a místopředsedou spolku (celkem tedy o přijetí rozhoduje 5 osob) po předložení vyplněné a podepsané přihlášky a pozbývá své členství vyloučením za člena anebo oznámením, že již nemá zájem být členem Rodinného centra Parníček

oznámení o ukončení členství je NUTNÉ učinit buď e-mailem anebo v písemné listině podobě dokumentem, který je doručen Rodinnému centru Parníček

– každá dospělá osoba přijatá za člena obdrží průkazku; dětem se průkazka nevystavuje

– členství dětí je zdarma; členství dospělého je zpoplatněné, přičemž o výši členského příspěvku rozhoduje valná hromada spolku

– upozorňujeme rodiče, že přihlášky vyplňované rodiči dítěte v období 2008 – 2018 byly na dobu neurčitou; pokud rodič již nadále nemá zájem, aby jeho dítě bylo členem RC Parníček, je nezbytné oznámit tuto skutečnost e-mailem na info@rcparnicek.cz či písemně (v listinné podobě) na adresu Jedličkova 1398/9, Lysá nad Labem, aby dítě mohlo být jako člen vyřazeno

– Rodinné centrum má během roku více jak 6,5 tisíce návštěv dětí a není v našich silách zjišťovat, zda dítě aktivity nabízené RC ještě navštěvuje či nikoliv

dítě může být členem RC Parníček i v případě, že aktivity nabízené RC již nenavštěvuje; v takovém případě členství dítěte chápeme jako podporu naší činnosti a dítě bude z členství automaticky vyřazeno v den svých 18. narozenin; za podporu velice děkujeme, moc si jí vážíme; bez vás rodičů a bez vašich dětí bychom v našem městě nemohli vůbec fungovat

 

 

 

Máte-li zájem stát se členem, bližší informace získáte na recepci Rodinného centra Parníček, kde obdržíte přihlášku k vyplnění.