tel. 775 685 501
Vývoj řeči dětí

VÝROČNÍ ZPRÁVA

prohlédněte si výroční zprávu RC Parníček za rok 2019

Provozujeme dětskou skupinu ŠKOLKA PARNÍČEK
Jsme na Facebooku
     
Nakupujete přes internet? Stačí JEDEN KLIK.
Jsme členy Sítě pro rodinu
Poskytovatelé dotací:
 
       

VŠEZNÁLKOVA CESTA K PÓDIU:

Dítě je již schopno analýzy a má vlastní názor. Skupina je velmi dynamická. Lektor sleduje jednotlivé charaktery dětí a podporuje jejich individuální nadání.

Na lekcích se setká s akustickými nástroji v rukou lektorky, jako jsou kytara, ukulele, flétna (dle schopností dané lektorky) a má možnost nechat na sebe působit první dojmy pro svůj budoucí výběr nástroje. Sám se naučí též hry na xylofon.

Co děti na kurzech čeká?

  • Podpora nejen společného, ale i sólového hlasového projevu dítěte. Jedná se o první zkušenosti realizace sama za sebe před skupinou – velice cenná podpora zdravého sebevědomí do budoucna.
  • Držení za „jeden provaz“ ve skupině. I ten nejlepší hudebník v orchestru musí dbát pokynů dirigenta a dodržet notový záznam pro zdárný hudební výsledek. Proto i zde se děti učí spolupráce k dosažení toho nejlepšího výsledku celé skupiny.
  • Důraz na vlastní kreativitu. Každá píseň či říkanka vyzve dítě, aby se rozhodlo a sdílelo s ostatními, jak konkrétně dané téma vnímá a představuje si. Vždy je dán prostor jak ke krátké diskuzi ve skupině, tak ve vlastním svobodném projevu v pohybu v rámci děje.
  • Podpora v individualitě. V programu je mnoho prostoru pro vyjádření sama sebe. Každé z dětí má v sobě přirozený sklon k různým dovednostem – někdo nerad zpívá, ale naopak si rád hraje s rytmem, jiný je rád hvězdou a středem pozornosti, kdežto druhý přirozeně stmeluje skupinku ke spolupráci, a podobně. Lektorka je osoba, která si přirozených talentů u dětí všímá a v dostatečné míře je podporuje.
  • Disciplína, sledování harmonogramu, řád. Pro vytvoření nejlepších podmínek pro všechny je třeba ctít pravidla, která jsou definována s laskavostí a
  • Střídání aktivit vyžadujících soustředění a těch, kde se dítě uvolní. Nikdo se nechce stále učit, je třeba vyvážit aktivity vyžadující soustředění s těmi, kde se děti vyřádí. Samozřejmě se vše děje v předem definovaných pravidlech.

Autorkou kurzů je Marie Sommerové.
Marie je hudební lektorka, pedagogožka ZUŠ Milovice, skladatelka vážné hudby, autorka písní a textů, zpěvačka a aranžérka.

informace o volném místu, přihlášky, platby – Marie Sommerová: tel. 777 107 335, e-mail: info@hudebnivseznalek.cz

webové stránky Hudebního všeználka: www.hudebnivseznalek.cz