tel. 775 685 501
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
6.9.2019 – STRAŠIDELNÁ VÝPRAVA
VÝROČNÍ ZPRÁVA

prohlédněte si výroční zprávu RC Parníček za rok 2018

Provozujeme dětskou skupinu ŠKOLKA PARNÍČEK
Jsme na Facebooku
     
Nakupujete přes internet? Stačí JEDEN KLIK.
Jsme členy Sítě pro rodinu
Poskytovatelé dotací:
 
  
       
Přihlášení k odběru novinek

Děti do 3 let

Nabízíme pro nastávající rodiče a pro rodiče s dětmi od narození do 3 let věku tak trochu zvláštní kroužek.

Nejde o klasický kroužek, ale o skupinku maminek a tatínků, kteří se pravidelně i nepravidelně setkávají, podle toho, jestli jsou zdraví a zda mají chuť a náladu.

Setkávání probíhá každé úterý od 9.00 do 10.30 hodin pod vedením Kristýny Kvačkové.

S dětmi si zacvičíte, zazpíváte, nebude chybět ani rytmické cvičení (s různými pomůckami) a básničky a říkadla. A jaké má takové sekání výhody:

  • seznámíte se s jinými maminkami a tatínky, které jsou na tom stejně jako Vy
  • dozvíte se rady a nápady týkající se nejen miminek, ale i Vás samotných
  • budete-li mít zájem, můžeme uspořádat interaktivní besedu či diskusní setkání na téma související s péčí a výchovou o dítě
  • budete se moci zapojit do vytváření a programu pro ostatní

Cena: 30 Kč / setkání

Začínáme: 11.9.2018

Nabízíme pro děti a jejich rodiče cvičení pod vedením Evy Berkové, dlouholeté lektorky cvičení pro děti, při kterém:

  • si dítě zlepší pohybové dovednosti a koordinaci celého těla
  • seznámí se s různými cvičebními pomůckami a cvičením náčiním
  • naučí se spolupracovat ve skupině, navzájem si pomáhat a být k ostatním ohleduplný
  • obohatí si slovní zásobu o říkadla, básničky a písničky
  • procvičí si mozkové závity – bude počítat, říkat barvy …

Eva Berková má bohaté zkušenosti s cvičením pro děti předškolního věku. Tomuto kurzu se věnuje již 6 let a dokáže děti zaujmout.

začínáme: 13.9.2018

cena: 1.050 Kč (19 lekcí)

 

VŠEZNÁLKOVA HUDEBNÍ KOLÉBKA:

Na vyučovacích hodinách se děti učí pásmo lidových a umělých písní. Seznámí se také s vážnou hudbou.
Písně rozvíjí sociální vývoj, pohyb a jemnou motoriku. Místo hudební instrumentů jsou k dispozici předměty, se kterými přicházíte běžně do kontaktu, nebo si je snadno vyrobíte.
Oblíbené písničky za doprovodu těchto nástrojů si děti budou zpívat i tančit samy doma.

Hudební Všeználek vytvoří základy pro schopnosti aktivně vnímat hudbu – rytmus, melodii, formu či emoce a podpoří u vašich dětí bystrý sluch, zručnost a svobodný hudební projev.

Absolvování tohoto kurzu je ideálním startem pro další hudební vzdělávání na základní umělecké škole.

Kurz probíhá pod vedením Terezy Fritzové.

 

Autorkou kurzů je Marie Sommerové.
Marie je hudební lektorka, pedagogožka ZUŠ Lysá nad Labem (pobočky v Milovicích), skladatelka vážné hudby, autorka písní a textů, zpěvačka a aranžérka.

 

informace o volném místu, přihlášky, platby – Marie Sommerová: tel. 777 107 335, e-mail: info@hudebnivseznalek.cz

webové stránky Hudebního všeználka: www.hudebnivseznalek.cz

VŠEZNÁLKOVO HUDEBNÍ HŘIŠTĚ:

Na vyučovacích hodinách se děti učí pásmo lidových a umělých písní. Seznámí se také s vážnou hudbou.
Písně rozvíjí sociální vývoj, pohyb a jemnou motoriku. Místo hudební instrumentů jsou k dispozici předměty, se kterými přicházíte běžně do kontaktu, nebo si je snadno vyrobíte.
Oblíbené písničky za doprovodu těchto nástrojů si děti budou zpívat i tančit samy doma.

Hudební Všeználek vytvoří základy pro schopnosti aktivně vnímat hudbu – rytmus, melodii, formu či emoce a podpoří u vašich dětí bystrý sluch, zručnost a svobodný hudební projev.

Absolvování tohoto kurzu je ideálním startem pro další hudební vzdělávání na základní umělecké škole.

Kurz probíhá pod vedením Terezy Fritzové.

 

Autorkou kurzů je Marie Sommerové.
Marie je hudební lektorka, pedagogožka ZUŠ Lysá nad Labem (pobočky v Milovicích), skladatelka vážné hudby, autorka písní a textů, zpěvačka a aranžérka.

 

informace o volném místu, přihlášky, platby – Marie Sommerová: tel. 777 107 335, e-mail: info@hudebnivseznalek.cz

webové stránky Hudebního všeználka: www.hudebnivseznalek.cz