tel. 775 685 501
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
6.9.2019 – STRAŠIDELNÁ VÝPRAVA
VÝROČNÍ ZPRÁVA

prohlédněte si výroční zprávu RC Parníček za rok 2018

Provozujeme dětskou skupinu ŠKOLKA PARNÍČEK
Jsme na Facebooku
     
Nakupujete přes internet? Stačí JEDEN KLIK.
Jsme členy Sítě pro rodinu
Poskytovatelé dotací:
 
  
       
Přihlášení k odběru novinek

Aktuální informace

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ (čísla jsou uvedena chronologicky, bez pořadí):

číslo počet bodů počet dnů
6/2019 23 5
7/2019 23 2
9/2019 23 5
11/2019 23 5
15/2019 23 3
20/2019 23 3
24/2019 23 5
26/2019 23 5
30/2019 26 3
33/2019 23 3
36/2019 26 5
38/2019 26 5
40/2019 23 3
41/2019 23 3
43/2019 23 5

PROSÍME RODIČE PŘIJATÝCH DĚTÍ, pokud se dozvíte, že je Vaše dítě přijaté do mateřské školy a Vy se rozhodnete místo v mateřské škole přijmout, dejte nám obratem vědět, abychom místo mohli poskytnout dalším dětem. Děkujeme.
Dle aktuálních informací jsou do školky v Lysé n.L. přijímané děti narozené v září 2016 (např. v Mašince).

 

SEZNAM NEPŘIJATÝCH DĚTÍ (čísla jsou uvedena chronologicky, bez pořadí).
Je velice pravděpodobné, že se seznam přijatých a nepřijatých dětí bude měnit, jelikož některé z dětí přijatých do Školky bude přijato i do státní mateřské školy. Seznam tak není konečný a některé děti s počtem 23 bodů budou moci být do školky přijaté. Pokud by taková situace nastala (zatím se tak dělo v posledních 3 letech vždy), bude Vás kontaktovat koordinátorka školky:

číslo počet bodů
1/2019 20
2/2019 23
3/2019 21
4/2019 18
5/2019 23
8/2019 23
10/2019 22
12/2019 23
13/2019 22
14/2019 21
16/2019 23
17/2019 23
18/2019 21
19/2019 20
21/2019 21
22/2019 21
23/2019 8
25/2019 23
27/2019 21
28/2019 23
29/2019 23
31/2019 9
32/2019 23
34/2019 23
35/2019 23
37/2019 20
39/2019 23
42/2019 18

V pondělí 10.6.2019 se od 16 do 18 hodin uskuteční ZÁPIS do ŠKOLKY PARNÍČEK.

Školka má kapacitu 12 dětí v jeden okamžik, přičemž je možné, aby se o 1 místo dělilo v rámci týdenní docházky více dětí.

PŘIHLÁŠKY KE STAŽENÍ:

– ke stažení ve formátu .doc
– ke stažení ve formátu .pdf

Přihlášku si prosím vytiskněte a vyplněnou přineste osobně ve výše uvedený termín. Pro přijetí není důležitý okamžik, kdy je přihláška doručena. Každý uchazeč obdrží číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky. Výsledky budou vyvěšené na webových stránkách provozovatele školky – www.rcparnicek.cz

V případě, že Vám závažné důvody brání dostavit se osobně ve sjednaný termín, je možné se dohodnout na termínu náhradním, max. však do 14.6.2019.
O náhradním termínu JE NEZBYTNÉ se domluvit předem s koordinátorkou školky Ilonou Šáralovou, tel. 739 463 371. V rámci přijímacího řízení mají přednost přihlášky, které byly podány v řádný termín anebo v náhradní termín předem s koordinátorkou dohodnutý.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ budou zveřejněny od 19.6.2019 na webových stránkách www.rcparnicek.cz

 

Kritéria pro přijímání dětí do Školky (bodové ohodnocení jednotlivých kritérií)
– ke stažení
ZDE

 

PO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO ŠKOLKY, jsou rodiče povinni doložit poskytovateli do 1 měsíců od oznámení o přijetí do školky, nejpozději však před nástupem do školky, tyto dokumenty:

 • vyjádření dětského lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte (vyjádření dětského lékaře bude předloženo buď na formuláři poskytovatele, který je ke stažení na www.rcparnicek.cz/skolka_skolicka_tabor/ anebo na obdobném tiskopise, který má rodič k dispozici)

 • potvrzení od rodiče, se kterým dítě žije ve společné domácnosti, o zapojení rodiče na trhu práce (pokud dítě žije ve společné domácnosti s oběma rodiči, pak stačí potvrzení pouze od 1 rodiče – kteréhokoliv z rodičů), a to některé z těchto potvrzení:
  u zaměstnance = potvrzení o zaměstnání rodiče u zaměstnavatele
  u OSVČ = potvrzení o výkonu podnikatelské činnosti rodiče od OSSZ
  u studenta = potvrzení školy, kde rodič studuje
  u nezaměstnaného = potvrzení od Úřadu práce, že je rodič v evidenci uchazečů o zaměstnání a aktivně si hledá práci

 • smlouvu o poskytování služby péče o dítě ve Školce Parníček – bez uzavřené smlouvy nemůže poskytovatel dítě do Školky Parníček převzít

 

 

 

PŘIHLÁŠKA do školky na školní rok 2019/2020
– přineste vyplněnou s sebou k zápisu + k nahlédnutí kopii občanského průkazu obou rodičů, pokud žijí s dítětem ve společné domácnosti nebo jen 1 rodiče, pokud má dítě svěřené do výlučné péče :

ke stažení ve formátu .doc
ke stažení ve formátu .pdf

POTVRZENÍ OD LÉKAŘE
– musí být doloženo do 1 měsíce od oznámení o přijetí dítěte do školky, nejpozději však v den nástupu do školky:

ke stažení ve formátu .doc

POTVRZENÍ O ZAPOJENÍ RODIČE NA TRH PRÁCE
– musí být doloženo do 1 měsíce od oznámení o přijetí dítěte do školky, nejpozději však v den nástupu do školky:

OSVČ = Potvrzení o výkonu podnikatelské činnosti pro rodiče – ZDE
ZAMĚSTNANEC = Potvrzení o zaměstnání pro 1 rodiče – ZDE
STUDENT, ÚČASTNÍK REKVALIFIKACE = Potvrzení od poskytovatele vzdělávání – ZDE
NEZAMĚSTNANÝ = Potvrzení od Úřadu práce – ZDE

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO ŠKOLKY (bodové ohodnocení jednotlivých kritérií)

 – ke stažení ZDE